Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek
kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve
kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek
yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve
sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Aşağıdaki Google Drive bağlantısından dosyanın tamamına PDF olarak ulaşabilirsiniz.

PDF Dosyasını Gör

Merhaba ben Cihan EKEN   Uzun yıllardır bilgisayar ve internet ile ilgileniyorum. Esasen mesleğim Elektrik Teknisyeniyim fakat hem keyif aldığım için hem hobi amaçlı web siteleri ve bunların gelişimi ile ilgileniyorum.   Wordpress özellikle ilgi alanıma giren bir sistem, bu nedenle sık sık Wordpress hakkında faydalı paylaşımlar yapıyorum. Bunun haricinde web sitelerinin SEO ve özellikle de Site İçi SEO gelişimlerini araştırmakta ve bu gelişimleri takip etmekteyim.   1993 ANKARA doğumluyum. Şuan da Fransa da yaşamaktayım. Merak edip okuduğunuz için teşekkürler. :)

Bir Cevap Yazın